Nazilerin Mega Yapıları – Atlantik Duvarı

İkinci Dünya savaşında Nazi Almanyası Avrupanın neredeyse tamamını ele geçirse de kendisine gelebilecek dış tehditlerden hala çekiniyordu. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri, Batı cephesinde Nazi Almanyasına tehdit oluşturmaktaydı.

Doğu cephesindeki Sovyet Rusya ele geçirilmeden önce bu tehditlere karşı bir savunma duvarı oluşturulmalıydı. Bu video Atlantik duvarı denilen devasa savunma koruganları ve Bunkerlardan bahsediyor.

.

.